Kontakt

Formularz kontaktowy

Urząd Miejski w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1

Telefon: (085) 711-09-00  

Faks: (085) 711-09-11

Adres e-poczty dla spraw urzędowych: 

kancelaria@sokolka.pl

Strona internetowa: www.sokolka.pl